Najważniejsze iwestycje

Lata 2014 - 2018

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

Rewitalizacja Parku 700-lecia

Rewitalizacja stadionu sportowego „NAPRZÓD” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego

Cyfrowa szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie jako jedyna w powiecie jędrzejowskim zakwalifikowała się do rządowego programu ,,Cyfrowa szkoła’’.  W ramach projektu placówka otrzymała dofinansowanie, które pozwoliło na zakup 48 laptopów, dwóch szaf do przechowywania i swobodnego przemieszczania komputerów, zestawu do testów bezprzewodowych, trzech drukarek laserowych, trzech wizualizerów oraz sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, sześciu tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi i głośnikami, dwóch projektorów multimedialnych wraz z ekranami projekcyjnymi oraz sprzętu zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową. Wraz z nowym sprzętem uczniowie i nauczyciele otrzymali możliwość rozwijania kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć przedmiotowych oraz pozalekcyjnych.

Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury

Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania                                   wyniosła brutto 4 110 037,00 zł.

Przebudowa parkingu wraz z adaptacją pomieszczeń
na potrzeby UM Jędrzejów

Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 r. wyniosła brutto 961 659,87 zł

Termomodernizacja budynków gminnych

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 3 997 798,54 zł.

Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie

wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 wyniosła brutto 331 765,19 zł.