41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

2018

 

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – etap III planowane wydatki 1 425 096,21 zł.

 

W I półroczu bieżącego roku zostały podjęte niżej wymienione zobowiązania finansowe w ramach omawianego zadania inwestycyjnego:

 • W dniu 29.03.2018 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w  Jędrzejowie - ETAP III”. Termin zakończenia rzeczowego robót - 31.08.2018 r. Wartość umowna zleconych robót wynosi brutto 1 337 000,22 zł.

 

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wstępnie przyznana dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 462 425,21 zł.

 

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych do wydatkowania w ramach przedmiotowego zadania na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 370 500,22 zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja jest w trakcie realizacji i wydatki będą ponoszone w II półroczu.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wiosennej w Jędrzejowie – planowane wydatki 59 999,68 zł.

 

W dniu 16.04.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza kablowego do wykonania oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Wiosennej w Jędrzejowie w ramach w/w zadania. Wartość zleconej i wykonanej usługi wyniosła 1000,00 zł brutto.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 100,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 87 mb.

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 1100,00 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Zielonej w Jędrzejowie– planowane wydatki 50 000,00 zł.

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 400,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 mb.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 400,00 zł

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu Wilanowskiej w Jędrzejowie (miejsca postojowe) etap II – planowane wydatki 22 000,00 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 150,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 150,00 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sportowej w Jędrzejowie (do wjazdu na stadion) – planowane wydatki 64 000,00 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 300,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 942 m2

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 300,00 zł

 


Przebudowa drogi gminnej w m. Sudół etap II (pod Łuczyńskim) – planowane wydatki 21 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 300,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 521 m2.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 300,00 zł

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Konopnickiej w Jędrzejowie etap I (krawężnik i chodniki) – planowane wydatki 90 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 400,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje przebudowę chodników i wjazdów na powierzchni 752 m2.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 400,00 zł

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Kopernika w Jędrzejowie – planowane wydatki 25 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 300,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 85 m.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 300,00 zł

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sobieskiego w Jędrzejowie (dwa odcinki - od ul. Batalionów Chłopskich do pierwszego parkingu oraz od wejścia do bloku nr 6 do skrzyżowania przy garażach) – planowane wydatki 41 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 400,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres  robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 182 m.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 400,00 zł

 


Budowa drogi wewnętrznej w m. Jędrzejów w rejonie Al. J. Piłsudskiego na działce o nr ewid. 525 i 536 – planowane wydatki 40 000,00 zł.

 

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej wymaganej do realizacji robót budowlanych. Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego jest w trakcie przygotowywania.

 

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja jest w trakcie przygotowania i wydatki będą ponoszone w II półroczu.

 


 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 350/1 w Jędrzejowie w rejonie ul. A. Krajowej i 11 Listopada ("Praktyczna Pani") – planowane wydatki 126 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 500,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres  robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 905 m2.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 500,00 zł

 


Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jasionna na działce o nr ewid. 476 i 477 – planowane wydatki 50 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 400,00 zł.

Usługa została wykonana. Zakres  robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m2. W dniu 26.04.2018r. wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o dofinansowanie zadania  o kwotę 24 996,00 zł.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 400,00 zł

 


Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Prząsław na działce o nr ewid. 407 (do Olszewskiego) – planowane wydatki 40 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 300,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 300,00 zł

 


Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piaski do oczyszczalni na działce o nr ewid. 370 ark. 2 – planowane wydatki 40 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 300,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 203 m.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach  przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 300,00 zł

 


Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zagaje na działce o nr ewid. 640 – planowane wydatki 80 000 zł.

 

W dniu 17.04.2018r. podpisano umowę z panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii , przedmiaru robót  kosztorysu inwestorskiego na kwotę 500,00 zł.

Usługa została wykonana. W dniu 29.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 460 m.

 

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 500,00 zł

 


Przebudowa dróg gminnych – planowane wydatki 200 000 zł.

 

W I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego następujące prace:

 

W dniu 17.04.2018 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą na opracowanie technologii robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadań pn.:

 • „Przebudowa drogi gminnej nr 328048T ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518”  Wartość  umowna wyniosła  600,00 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 328041T ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264” Wartość  umowna wyniosła  400,00 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+055 do km 0+ 592” Wartość  umowna wyniosła  500,00 zł.
 •  w dniu 17.04.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej  nr 328048T ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518” 

„Przebudowa drogi gminnej   nr 328041T ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264”

„Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+055 do km 0+ 592”

 

Wysokość planowanej dotacji wynosi 720 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

 • W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych DUKT z o.o. na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+055 do km 0+ 592. Wartość umowna robót wynosi brutto 102 487,39 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 20.08.2018 r.
 • W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę przedsiębiorstwem Drogowym Adrian Cieśla na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 328041T ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264. Wartość umowna robót wynosi brutto 97 259,05 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 20.08.2018 r.
 • W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę przedsiębiorstwem Drogowym Adrian Cieśla na wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 328048T ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518. Wartość umowna robót wynosi brutto 610 771,26 zł. Termin zakończenia rzeczowego zadania 20.08.2018 r.
 • W dniu 06.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadań . Wartość przedmiotowej usługi wynosi 8300,00 zł brutto
 • W dniu 29.04.2018r. na terenie miasta i gminy wystąpiły zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w postaci deszczu nawalnego. W związku z powyższym wystąpiono do Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o ekspertyzę. Koszt ekspertyzy wyniósł 1 230,00 zł. brutto.

  

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2018 r. wyniosła brutto 2 730,00 zł.

 


Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych – 220 000,00 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2018 dla Starostwa Powiatowego planowana jest  modernizacja następujących dróg powiatowych:

 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Węgleniec ( dokończenie) – zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Potok zabezpieczono kwotę w wysokości 50 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Wolica zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Skroniów zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Łysaków Kawęczyński zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Brus zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gozna zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Podchojny zabezpieczono kwotę w wysokości 50 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Prząsław zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000 zł.
 • Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości  Raków zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł.

 


Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego na drogach nr 703/4, 703/5, 574/1 w Diamencie wraz z budową oświetlenia ulicznego na drogach
nr 703/4, 703/5, 574/1 w Diamencie
– zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Diament.

 

plan: 10 922,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W dniu 15.05.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę oświetlenia drogowego w ramach w/w zadania z terminem wykonania do 29.06. 2018 r.Wartość zleconej usługi wynosi  2 000,00 zł brutto.

 

 


Budowa oświetlenia ulicznego w Laskowie Małym dz. nr 359 od drogi powiatowej- zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lasków.

 

          plan: 4 00,00 zł

          wykonanie : 0,00 zł

 

W dniu 15.05.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę oświetlenia drogowego w ramach w/w zadania z terminem wykonania do 30.11.2018 r. Wartość zleconej usługi wynosi  4 000,00 zł brutto.

 

 


Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 723/2 i nr 720/2 w Potoku Małym – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwo Potok Mały i z budżetu

 

plan: 22 000,00 zł, w tym:

2 000,00 zł (fundusz sołecki)

10 000,00 zł (budżet)

wykonanie: 0,00 zł

 

W I półroczu 2018 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

 

 


Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Potoku Wielkim – Zalesie – zadanie inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Potok Wielki

 

plan: 10 918,16 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W dniu 15.05.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę oświetlenia drogowego w ramach w/w zadania z terminem wykonania do 30.11.2018 r. Wartość zleconej usługi wynosi  5 000,00 zł brutto.

 


Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wilanowie zgodnie z dokumentacją z 2017 r. – zadanie inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wilanów

 

plan: 23 695,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W I półroczu 2018 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

 


Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok Wielki i Potok Mały (Kumorek)

 

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W I półroczu 2018 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

 


 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podlaszcze

 

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W dniu 15.05.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w ramach w/w zadania z terminem wykonania do 30.11.2018 r.  Wartość zleconej usługi wynosi 4 700,00 zł brutto.

 

 


Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. St. Okrzei w Jędrzejowie –etap II

 

plan: 60 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W I półroczu 2018 r. omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

 


 Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. B. Krzywoustego w Jędrzejowie

 

plan: 79 999,84 zł

wykonanie: 0,00 zł

 

W dniu 15.05.2018 r. zlecono firmie Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowej  Krzysztof Krupiński zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w ramach w/w zadania z terminem wykonania do 29.06.2018 r. Wartość zleconej usługi wynosi 3 800,00 zł brutto

 


Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 4 515 557,00 zł.

 

W dniu 20.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 05.07.2018 r.

 

Na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania Gminie Jędrzejów wstępnie przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ponadto część robót zaplanowanych do realizacji w zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego objęta będzie wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 


Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki  158 706,00 zł.

 

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji  w drugim półroczu 2018r.

 


Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 621 917,00 zł.

 

W dniu 24.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W dniu 08.06.2018 r.  odbyło się otwarcie ofert. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła Firma Budowlano-Handlowa „TED-BUD” z oferowaną ceną 1 299 083,19 zł.  Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania – 28.09.2018 r.

 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne objęte będzie wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia.

 

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 


 Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki  2 003 862,00 zł.

 

Trwają roboty budowlane  obejmująca  budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książe Skroniów wraz z pompownią wykonywane przez firmę EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. Do dnia 29.06.2018r zafakturowano roboty na wartość 402 249,21 zł. W dniu 14.05.2018r został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - etap II- obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody ” .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia  otwarcia ofert tj. 29.05.2018r. wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. ,ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na wartość robót 4 409 550,00 zł brutto. Z uwagi na niewystarczające środki  zabezpieczone w budżecie br.  na realizację przedmiotowego projektu,  w dniu 27.06.2018r. na wniosek Gminy Jędrzejów ,Wykonawca wyraził zgodę  na przedłużenie terminu związania  ofertą o kolejne 30 dni, celem dokonania stosownych zmian w WPF umożliwiających rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy.

 


Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - planowane wydatki 148 000,00 zł.

 

W dniu 29.06.2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowe zadanie znalazło się na liście projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym po podpisaniu pre-umowy dla przedmiotowego zadania zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w przyszłym roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

 

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn Mały - planowane wydatki 19 999,80 zł.

 

W dniu 26.03.2018 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn („Łączyn Mały”), gmina Jędrzejów na działkach o nr ewid. 469/2 obręb 0017 Łączyn oraz nr ewid. 515 obręb 0031 Skroniów o długości ok. 500 mb. Wartość umowna przedmiotowej usługi wynosi 18 200,00 zł brutto. Termin wykonania 30.11.2018 r.

 

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych do wydatkowania w ramach przedmiotowego zadania na dzień 30.06.2018 r. wynosi 18 200,00 zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 


Przebudowa parkingu za Domem Handlowym w Jędrzejowie wraz z infrastrukturą podziemną - planowane wydatki 100 000,00 zł.

 

W dniu 20.03.2018 r. została podpisana umowa z firmą ST PROJEKT Jacek Staniek na opracowanie dokumentacji projektowej określającej zakres i sposób realizacji koniecznych do wykonania robót w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna przedmiotowej usługi wynosi 20 400,00 zł brutto. Termin przekazania dokumentacji projektowej 14.09.2018 r.

 

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych do wydatkowania w ramach przedmiotowego zadania na dzień 30.06.2018 r. wynosi 20 400,00 zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach omawianego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 

 


Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. B. Chrobrego w Jędrzejowie - planowane wydatki 50 000,00 zł. 

 

W dniu 06.06.2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności, w ramach którego Gmina Jędrzejów otrzyma dofinansowanie w wysokości 49 300,00 zł.

W związku z powyższym po podpisaniu umowy dofinansowania dla przedmiotowego zadania zostanie wszczęte postępowanie na realizację przedmiotowego zadania.

 

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatki nie były ponoszone.

 


Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Jędrzejów – planowane wydatki 20 000,00,00 zł.

 

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji  w drugim półroczu 2018r.

 


Wykonanie i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chwaścicach wraz przygotowaniem terenu i sporządzeniem dokumentacji budowlanej - FS Chwaścice – planowane wydatki 6 920,00,00 zł.

 

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji  w drugim półroczu 2018r

 


Rewitalizacja parku "Stary Sad" na działce gminnej nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 6 000,00 zł.

 

W dniu 09.02.2018 r. została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski na wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentacji technicznej sporządzonej w 2015 roku na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia został wykonany i przekazany. Wartość zleconej usługi wyniosła 6000,00 zł.

 

Zapłata za opracowaną dokumentację projektową zostanie poniesiona w II półroczu 2018 r., a tym samym zaplanowane do wydatkowania środki finansowe zostaną poniesione w całości zgodnie  z w/w zaangażowaniem.

 

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mnichów.

 


Zakup wyposażenia na plac zabaw w Wólce – FS Wólka planowane wydatki 2824,23 zł.

 

 W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja przewidziana do realizacji  w drugim półroczu 2018r.

 


Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Sudole z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię plenerową oraz zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową przy świetlicy wiejskiej w Sudole - planowane wydatki 7 500,00 zł.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sudół.

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu.

 


Zakup domku letniskowego dla mieszkańców sołectwa Cierno Zaszosie - planowane wydatki 10 000,00 zł.

 

W dniu 28.05.2018 r. zlecono firmie Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan wykonanie i dostawę domku letniskowego. Termin realizacji 31.07.2018 r. Wartość zamówienia 10 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Cierno Zaszosie.

 

Zapłata za domek letniskowy będzie poniesiona w II półroczu 2018 r.. Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe zostaną poniesione w całości zgodnie z w/w zaangażowaniem.

Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Cierno Zaszosie.

 


Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piaskach - planowane wydatki 5 000,00 zł.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Piaski.

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zakup będzie realizowany w drugim półroczu 2018 r.

 


Zakup nagłośnienia dla potrzeb świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Piaskach - planowane wydatki 5 000,00 zł.

 

W ramach zadania zakupiono nagłośnienie wraz z niezbędnym osprzętem z przeznaczeniem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Piaskach. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 969,02 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach środków  z funduszu sołeckiego sołectwa Piaski.

 

 


 

Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wolicy - planowane wydatki 4 505,00 zł.

 

W ramach zadania zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby świetlicy wiejskiej  w Wolicy. Koszt zakupionego urządzenia wyniósł 4 495,49 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach środków  z funduszu sołeckiego sołectwa Wolica.

 


Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Laskowie – planowane wydatki 13 470,97 zł.

W dniu 24.04.2018r. podpisano umowę z firmą KOMPLEX – Robert Chrzanowski na utwardzenie terenu. W ramach zadania ułożono kostkę brukowa na powierzchni 143 m2  za kwotę 13 469,87 zł. Zadanie realizowane w ramach środków  z funduszu sołeckiego sołectwa Lasków.

 


Zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 437 w Laskowie – planowane wydatki 5 000,00 zł.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lasków.

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zakup będzie realizowany w drugim półroczu 2018 r.

 


Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 35 w Prząsławiu Małym – planowane wydatki   9 935,92 zł.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Prząsław Mały.

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zadanie  będzie realizowane w drugim półroczu 2018 r.

 


Budowa chodnika w Małym Skroniowie działka nr 515 – planowane wydatki 32 900,40 zł.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Skroniów.

W I półroczu 2018 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były ponoszone. Zadanie  będzie realizowane w drugim półroczu 2018 r.

 


 Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na przebudowę chodników – plan 110 000,00 zł.

 

W ramach dotacji planuje się wykonanie :

 • chodnik przy ul. Dojazd
 • chodnik przy ul. Mieszka I 6 (54)/Przypkowskiego
 • parking na terenie  SP 2
 • parking przy kolejce
 • chodnik przy ul Sadowej
 • chodnik  ul. Chrobrego przy ZPOZ
 • chodnik przy SP 4 (garaże/ul. Słowiańska)
 • chodnik przy ul. Dygasińskiego
 • chodnik w parku przy ul. Przypkowskiego
 • chodnik ul. Dojazd od ul. Przypkowskiego
 • chodnik przy ul. Walerona