41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku

 

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie – planowane wydatki 1.152.893,00 zł.

 • W dniu 31.01.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie. Wartość umowna za wykonanie prac projektowych wyniosła brutto 000,00 zł.
 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 1500,00 zł.
 • W dniu 13.04.2012 r. została podpisana umowa z firmą „DROG-INŻ” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. J. na wykonanie powyższej inwestycji. Wartość umowna robót wyniosła brutto 112.018,17 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 20.000,00 zł.
 • W dniu 13.07.2012 r. została podpisana umowa na sprawowanie nadzoru archeologicznego przy w/w inwestycji na odcinku prowadzonych robót ziemnych związanych z realizowaną budową kanalizacji deszczowej z Pracownią Archeologiczną „KR-ARCHEO” Kinga Ryba. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 2460 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 1.151.978,17 zł, z czego 300.000,00 zł pochodziło z dotacji uzyskanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (tzw. Schetynówki).


 

Przebudowa ul. Murawiec w Jędrzejowie - planowane wydatki 436.000,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 900,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 7700,00 zł.
 • W dniu 15.06.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 381.384,89 zł.
 • W dniu 12.10.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG, Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, na zadaniu Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Murawiec w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto 45.900,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 435.884,89 zł.


 

Przebudowa ul. Okrzei w Jędrzejowie - planowane wydatki 364.000,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 900,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 6600,00 zł.
 • W dniu 15.06.2012 r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 355.358,51 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 362.858,51 zł. 


 

Przebudowa dróg w m. Książe Skroniów - planowane wydatki 107.430,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wynosi brutto 200,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 600,00 zł.
 • W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wynosi brutto 271,45 zł.
 • W dniu 13.09.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano -   Drogowym „DUKT" z  siedzibą   Wola    Murowana,    ul   Zakładowa  17, 26-052 Nowiny na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów" obejmującego:  część II pn. Przebudowa drogi w miejscowości Książe Skroniów długości 125 mb i szerokości 3,5 mb o wartości 582,98 zł (z czego wydatek 10.574,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego) oraz część III pn. Przebudowa drogi w miejscowości Książe Skroniów długości 215 mb i szerokości 4,3 mb o wartości 50.951,22 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 107.031,65 zł.


 

Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej  w m. Książe Skroniów - planowane wydatki 20.000,00 zł.

 • W dniu 10.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna dokumentacji wyniosła brutto 530,00 zł.
 • W dniu 29.08.2012 r. zlecono podmiotowi MK NADZORY INWESTORSKIE inż. Marian Kaprzyk wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznych SN i NN będących własnością jednostek PKP SA. kolidujących z budową przepustu drogowego realizowanego w ramach w/w zadania. Wartość umowna zleconej dokumentacji wyniosła brutto 5658,00 zł.
 • W ramach przedmiotowego zadania konieczne było uzgodnienie z Polskimi Kolejami Państwowymi przebudowy linii energetycznych kolidujących z projektowanym przepustem. Za uzgodnienie (opinię) PKP naliczyło opłatę w wysokości 270,60 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 19.458,60 zł.


 

Przebudowa drogi w m. Przysów - planowane wydatki 41.470,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 300,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 600,00 zł.
 • W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 568,48 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 41.468,48 zł.


 

Przebudowa drogi w m. Rakówek - planowane wydatki 38.340,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 300,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 600,00 zł.
 • W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 438,43 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 38.338,43 zł.


 

Przebudowa drogi w m. Sudół - planowane wydatki 53.260,00 zł.

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 300,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 1200,00 zł.
 • W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana, ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 757,79 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 53.257,79 zł.


 

Budowa wiat przystankowych - planowane wydatki 41.000,00 zł.

 

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 6 szt. wiat przystankowych wraz z płytami w miejscowościach Gozna, Potok Wielki, Wólka, Kulczyzna, Łączyn i Sudół.

Całkowita wartość poniesionych wydatków wyniosła brutto 37.746,99 zł.


 

Przebudowa dróg gminnych - planowane wydatki własne 150.000,00 zł.

 1. W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
  • Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie, wartość umowna wyniosła brutto 500,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem, wartość umowna wyniosła brutto 500,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie, wartość umowna wyniosła brutto 1100,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec, wartość umowna wyniosła brutto 500,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Wilanów, wartość umowna wyniosła brutto 400,00 zł.
 2. W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
  • Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie, wartość umowna wyniosła brutto 4700,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Wilanów, wartość umowna wyniosła brutto 1300,00 zł.
 3. W dniu 25.04.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
  • Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 0+780 do km 1+335, wartość umowna wyniosła brutto 207,60 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 1+335 do km 1+360, wartość umowna wyniosła brutto 7842,43 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0+420, wartość umowna wyniosła brutto 371,90 zł.
   • Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 0+780 do km 1+335, Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 226.429,00 zł, natomiast na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0+420, Gmina Jędrzejów w wysokości 53.910,00 zł.
 4. W dniu 12.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+600 do km 0+850. Wartość umowna wyniosła brutto 59.817,98 zł. Na powyższe Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 57.357,00 zł.
 5. W dniu 12.06.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwała, ul. Dmowskiego 5/9, 28-300 Jędrzejów pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+600 do km 0+850. Wartość usługi wyniosła brutto 600,00 zł.
 6. W dniu 21.08.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie niżej wymienionych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
  • Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb. Wartość umowna wyniosła brutto 398,17 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb. Wartość umowna wyniosła brutto 881,05 zł.
   • Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb, Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 62.253,00 zł, natomiast na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000                 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb, w wysokości 246.215,00 zł.
 7. W dniu 21.08.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwała pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 250 mb oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dł. 346 mb. Wartość usługi wyniosła brutto 2000,00 zł.
 8. W dniu 04.10.2012 r. została podpisana umowa ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 1+100 do km 1+606 dł. 506 mb. Wartość umowna wyniosła brutto 271,70 zł. Na powyższe Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 91.532,00 zł.
 9. W dniu 04.10.2012 r. zlecono Panu mgr inż. Piotrowi Suwała pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 1+100 do km 1+606 dł. 506 mb. Wartość usługi wyniosła brutto 600,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła brutto:

 • z dochodów własnych - 148.294,83 zł,
 • z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 737.696,00 zł,

 

Budowa oświetlenia - planowane wydatki 80.000,00 zł.

 

 • W dniu 24.07.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Elektroenergetycznych ‘ELGÓR’ mgr Łukasz Górecki na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jasionna i Raków na terenie Gminy Jędrzejów. Wartość umowna robót wyniosła brutto 431,00 zł.
 • W dniu 27.07.2012 r. została podpisana umowa z Firmą Usługowo-Handlową „Geodezja” na wykonanie obsługi geodezyjnej na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jasionna i Raków na terenie Gminy Jędrzejów. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 4182,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 77.613,00 zł. 


 

Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno-kulturalnego wsi w miejscowości Prząsław - planowane wydatki 329.263,00 zł.

 • W dniu 27.06.2012 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa „Maja” Krzysztof Gola oraz Zakładem Ogólno-Budowlanym i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Marciszewski na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 309,66 zł.
 • W dniu 25.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych „LATBUD” mgr inż. Zbigniew Lato na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 7000,00 zł.
 • W dniu 16.10.2012r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo – Usługowa „Maja” Krzysztof Gola oraz Zakład Ogólno – Budowlany i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Marciszewski na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, przy wykonywaniu zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno – kulturalnego wsi w miejscowości Prząsław. Wartość umowna robót wyniosła brutto 550,34 zł.

  

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 328.860,00 zł.


 

Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - planowane wydatki 829.817,00 zł.

 

 • W dniu 15.11.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANMAR” Tadeusz Jach na wykonanie inwestycji pn. Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich. Wartość umowna robót wynosi brutto 268,66 zł.
 • W dniu 25.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych „LATBUD” mgr inż. Zbigniew Lato na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna usługi wynosi brutto 000,00 zł.
 • W dniu 31.10.2012 r. zlecono, pismem znak: IUIT.271.7.2012.GM Firmie Produkcyjno – Usługowo - Handlowej K. Krupiński opracowanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami inwestorskimi na wymianę przyłączy elektrycznych z Wlz do budynków remiz OSP w m. Lasków, Łysaków, Skroniów, Mnichów i Zagaje. Wartość zleconej usługi wyniosła 4000,00 zł
 • W dniu 07.12.2012 r. zostały podpisane umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Jędrzejów na zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynków remiz OSP w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje. Wartość umowna wynosi brutto 6191,32 zł.
 • W dniu 20.12.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANMAR” na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, dla inwestycji pn. Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich. Wartość umowna robót wyniosła brutto 34.000,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła w roku budżetowym 2012 4000,00 zł. Kwotę 417.527,00 zł zabezpieczono jako środki niewygasające i zostaną wydatkowane po zakończeniu zadania (jednak nie później niż do 30.06.2013 r.). Pozostała kwota 407.933,00 zł - planowane dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - zostanie poniesiona z wydatków budżetu 2013.


 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej, tj. przyłączami: energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zbiornikiem na ścieki sanitarne w miejscowości Potok Wielki - planowane wydatki 303.951,00 zł.

 

 • W dniu 27.06.2012 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa „Maja” Krzysztof Gola oraz Zakładem Ogólno-Budowlanym i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Marciszewski na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 975,51 zł.
 • W dniu 25.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych „LATBUD” mgr inż. Zbigniew Lato na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 7000,00 zł.
 • W dniu 01.08.2012 r. została podpisana umowa z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Jędrzejów na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy w Potoku Wielkim. Wartość umowna wyniosła brutto 2673,53 zł.
 • W dniu 03.08.2012 r. zlecono, pismem znak: IUIT.271.6.2012.GM Firmie Produkcyjno – Usługowo - Handlowej K. Krupiński opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na wymianę przyłącza wewnętrznego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Potok Wielki. Wartość zleconej usługi wyniosła 800,00 zł
 • W dniu 12.10.2012 r. pismem znak: IUIT.271.3.2012.GM zlecono Firmie Handlowo-Usługowa „Maja” Krzysztof Gola wykonanie wyrównania terenu materiałem kamiennym na dojeździe do Świetlicy Wiejskiej w Potoku Wielkim. Wartość zleconych prac wyniosła brutto 4200,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 303.649,04 zł.


 

Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa - planowane wydatki 223.000,00 zł (z wykupem gruntów).

 

 • W dniu 28.02.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na opracowanie technologii, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w opracowań wyniosła brutto 600,00 zł.
 • W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 2450,00 zł.
 • W dniu 12.06.2012 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy klasy Z” realizowana w ramach powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wyniosła brutto 740,81 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 189.790,81 zł.


 

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - planowane wydatki 22.755,00 zł.

 

 • W dniu 06.03.2012 r. została podpisana umowa z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 755,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 22.755,00 zł.


 

Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów - planowane wydatki 233.500,00 zł.

 

 1. W dniu 12.10.2012 r. została podpisana umowa z H.U. Paver, Karol Sienkiewicz  na wykonanie zamówienia na Budowę parkingu i odwodnienia terenu przy Urzędzie Gminy w Jędrzejowie – etap II. Wartość umowna w/w robót wyniosła brutto 227.347,59 zł.
 2. W dniu 12.10.2012 r. została podpisana umowa z Panem mgr inż. Marcinem Mieczkowskim na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa parkingu i odwodnienia terenu przy Urzędzie Gminy w Jędrzejowie – etap II”. Wartość usługi wyniosła brutto 3690,00 zł.
 3. W dniu 03.12.2012 r. pismem znak: IUIT.271.11.2012.GM zlecono podmiotowi „DRAW-TECH” P. Tompolski wykonanie opracowania dokumentacji zgłoszeniowo-kosztorysowej na potrzeby „Remontu nawierzchni chodnika przed Urzędem Miejskim w Jędrzejowie”. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 2460,00 zł.

  

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 233.497,59 zł.


 

W ramach przekazanej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych wykonano remonty chodników:

- ul. Krasińskiego I etap - chodnik o powierzchni 136,5 m2 za kwotę 30 080,66  zł.

- ul.  Krasińskiego II etap – chodnik o powierzchni 87  m2 za kwotę 6 073,43  zł.

- Park 700 lecia – chodnik  o powierzchni 272 m2 za kwotę 34 121,74 zł.

- ul. Sienkiewicza I etap  – chodnik  o powierzchni 608 m2 za kwotę  57 561,37 zł.

- ul. Głowackiego – chodnik o powierzchni 25,5  m2 za kwotę 2 162,80 zł.


 

Dofinansowanie  modernizacji dróg powiatowych

Remont drogi powiatowej nr 0166 T Kolonia Jakubów dł. 875 – Wykonawca Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT – wartość robót 221 267,53 zł. – Udział Powiatu 191 267,53 zl. , Udział Gminy 30 000 zł.

Remont drogi powiatowej nr 0211T odc. Chorzewa przez wieś  dł. 490 mb  - Wykonawca  Drog – Inż. Włoszczowa wartość robót 153 216,18 zł. – Udział Powiatu 76 608,09 zł. , Udział Gminy 76 608,09 zł.

Remont drogi powiatowej nr 0161T odc. Wygoda przez wieś dł. 450 mb Wykonawca WOJTRANS Jędrzejów  wartość robót 108 735,08 zł. – Udział Powiatu 54 367,54 zł. , Udział Gminy  54 367,54 zł.

Remont drogi powiatowej nr 0165T  Lścin p. wieś dł. 200 mb oraz przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0172T w miejsc. Skroniów dł. 367 mb  Wykonawca firma WOJTRANS z Jędrzejowa oraz firma BUD- MAR z Chmielnika wartość robót 126 437,24 zł.    – Udział Powiatu  63 218,62 zł. , Udział Gminy  63 218,62 zł.


 

 

Dofinansowanie dróg wojewódzkich

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku od m. Jędrzejów ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 7 i nr 78) do granicy województwa świętokrzyskiego – udział dofinansowania ze strony Gminy 8 252,42 zł.